Tigrinja Wörterbuch

 

Geez-Software für Windows, Android, Linux, Mac, Apple und Iphone Download GeezIME 


A


Abend = Mischet  ምሸት

Abend, Schönen Abend = Bruk mischet  ቢሩኽ  ምሸት

Abend, Guten Abend und oder Gute Nacht = Biruck mischet, Biruck leyti  ቢሩኽ ምሸት፣ቢሩኽ ለይቲ

Adler = nisri  ንስሪ

Affe = Hibey  ህበይ

Ameise = tzaze  ጻጽ

Amitche = Eritreer geboren und aufgewachsen im Ausland (besonders in äthiopien) ኣሚጬ

Angeber, Maulheld = Hadadi/t  ሓዳዲ/ት

Antilope = Telebiedu ተለቢዶ

April = Miyazya  ምያዝያ

Arbeit = Sirahh ስራሕ

Arbeit, Wie geht es deiner Arbeit? = Sirahh kemey alo?  ስራሕ ከመይ ኣሎ

Aron Our Kin = Aron zemedna  ኣሮን  ዘመድና

Augen = Ayni  ዓይኒ

Augenblick = Kurdid ቁርዲድ

August = Nehase  ነሓሰ


B


Backe = migurti  ሚጉርቲ

Bahti Meskerem Platz = Meda bahti Meskerm  መዳ  ባሕቲ  መስከረም

Bär = dibi h ድቢ

Bauch = Kebdi  ከብዲ

Beles = Kaktusfrucht በለስ

Besser, Fühlen Sie sich schon besser? = Mihret yewrdelka  ምኺረት  የውሪደልካ

Bessofener = Sekram  ሰኽራም

Betrunken, Er ist betrunken = Sekiru; Sie ist betrunken. = Sekira  ሰኺሩ ፣ ሰኺራ

Bier = Bira  ቢራ

Bier (hausgemachtes Bier) = Suwa  ስዋ

Bitte = Bejachi/a  በጃኺ

Blau = Semayawi  ሰምዋው

Blume / Blumen = embaba ዕምባባ

Böser Hund = himak kelbi  ሕማቅ  ቀልቢ

Brot = Bani  ባኒ

Brot, hausgemachtes Brot= himbasha   ሕምባሻ

Bruder = Hawi ሓው

Brust = af lbi  ኣፍ ልቢ


C


Chamäleon = nefahito  ነፋሕቶ

Christ = ክሪስቲያን

Chaos = ዕግርግር

Celsius =


D


Dame = ወይዘሪት

Dame = Weizerit  ዌዘሪት

Dankend (formal) = Kebret Yehabeley  ከብረት ይሃበለይ

Dankeschön = Yekenyelei  የቀንየለይ

Dies / Dieser / Diese = Issi (masculin); Issia (feminin) እዚ፣እዝኣ

Dezember = Tahsas ታሕሳስ

Dienstag = Selus ሰሉስ

Donnerstag = Hhamus  ሓሙስ

Dorf = Geter  ገተር

Durstig =  tzemie ጸሚኤ

Durstig, Ich bin Durstig = May tsemie  ማይ ጸሚኤ


E


Eier = In Quakuho ኢንቆዖኾ

Eidechse = Tebek ጠበቅ

Elefant = harmaz ሓሪማዝ

Entschuldige (informal) = Aytiehassilley  ኣትሓዘለይ

Entschuldigen Sie! (formal) = Jickreta የቅረታ

Entschuldigen Sie = Keshegereki/a  ከሸጊረኪ/ካ

Er = Nissu  ንሱ

Erster= kedamay Du bist der erste = enqua Hagoseka!

Kedamay wesika  ከዳማይ፣ ዕንቋዕ ሓጎሰካ፣ ከዳማይ ወጽካ

Erwachsener = Abi   ዓቢ

erwähnen. Nicht erwähnenswert. Kein Problem. Bitteschön. = Genzebki/a  ገንዘብኪ/ካ

Esel = adgi ኣድጊ

Essen = Megbi  መግቢ

Essen, zum Essen = Mibilah (injera beliah = Sie isst injera) ምብላዕ

Essig = Acheto  ኣሸቶ


F


Farbe(n) = Hibri, hibritat   ሕብሪ ፣ ሕብርታት

Februar = Lekatit  የካቲት

Feiertag = Beal  በዓል

Feiertag, Wie war dein Feiertag? = Beal kemey nieru?  በዓል ከመይ ኒሩ

Feiertag, Frohe Feiertage = Rhus beal  ረሑስ በዓል

Feld  = Mieda  መዳ

Feld, unser Feld = mieda na  መዳና

Fest = Nigdet  ንግደት

Finger = Azabihti  ኣጻብዕቲ

Fisch = Assa ዓሳ

Fisch suppe = tsebhi asa ጸብሕ ዓሳ

Fledermaus = menka�e  መንከ ኤ

Fleisch = Siga ስጋ

Fleisch sosse = Tsebhi siga  ጸብሕ  ስጋ

Fliege = hamema  ሃመማ

Frau = Sebeyti  ሰበይቲ

Frau = Weizero ዌዘሮ

Freitag = Ahrbi  ዓርቢ

Freude / Fröhlichkeit = Hagoss  ሓጎስ

Frieden = Selam  ሰላም

Froh = Higuss ሕጉስ

Fröhlichkeit = Hagoss  ሓጎስ

Frosch = Enkru�Ob  እንቁዑሩዖብ

Frühstück = Kursi  ቁሪሲ

Frühstück, Wie war dein Frühstück? = Kursi kemey nieru?  ቁሪሲ ከመይ ነሩ?

Fuchs= wekarya  ወቀሪያ

Fuss = Egri (Füsse = YeEgar)  ኢግሪ


G


Gans = May derho  ማይ ደርሆ

Geburtstag, Herzlichen Glückwunsch = Zibug lidet ! ጽቡቅ  ልደት

Gedicht = Gitmi  ግትሚ

Geh, gehe zu = mikad ምኻድ

Geht es euch gut? = Dehan aleku  ደሓን ኣለኹ

Geht es euch gut? = Dehan dikum? ደሓን ድኹም

Genau = Likie ልቅዕ

Gelb = bicha ብጫ

Gesegnet / Froh = Rihus  ረሑስ

Gestern = Timali ትማሊ

Getränke (alkoholisch) = Alkoholawi meste ኣሃልኮላዊ  መስተ

Getränke (soft) = Luslus meste  ሉስሉስ መስተ

Gewonnen Du hast gewonnen.= Teawitki/ka  ተዓውትኪ/ካ

Gib mir= habeni (m), habni (f)  ሃበኒ፣ሃብኒ

Giraffe = Zeraf  ዘራፍ

Gott = God (esp. the rain god) ኣባ  ጅጎ

Gott = Amlak / Aba jigo ኣምላኽ፣ኣባ ጅጎ

Gott, Dank Goot = Amlak ymesgen  ኣምላኽ  መስገን

Gottseidank  = Thanks be to God  ኣምላኽ ይመስገን

Grass = Saeri  ሰዓሪ

Grasshüpfer = anbeta ዓንበጣ

Grau = hamedawi  ሓመዳዊ

Grossmutter = ዓባየይ

Grossvater = Abahago  ኣባሓጎ

Grün = ketelya  ቀተልያ

Gut, I hoffe es war gut = Tsibuk nieru kkewn tesfa ygebr  ጽቡቅ  ነሩ ክኾይን ተስፋ ይገብር

Gute Nachrichten = Bisrat  ብስራት

Gute Reise = Tsibuk guezo  ጽቡቅ  ግሾ

Guten Tag? = Kemey aleki/a? ከመይ ኣለኺ/ኻ

Guter Hund = Grim kelbi  ግሪም ከልቢ


H


Haar = tschogyri  ጮግሪ

Halb = fereka  ፍርቅ

Hals = kissad  ክሳድ

Hallo = Selam, Selamat ሰላም፣ሰላማት

Hamawti (Familie der Braut!) = Hamwati  ሓማይቲ

Hand / Hände = Ed, Ye�Edaw ኢድ፣ የእዳው

Harmonie = sinit ስኒት

Hase = mantile  ማንተለ

Hauptstadt = Riese ketema  ርእሲ  ከተማ

Haus = Geza ገዛ

Henock unser cousin = Henock zemedna  ሀኖክ  ዘመድና

Herr = Goyta ጎይታ

Herr = Ato ኣቶ

Herz = Libie (Brust = Aff libie) ልብ

Heute = Lomi, Lomealti  ሎሚ፣ሎመዓልቲ

Hexe = tenqualit  ቶንካልት

Himmel = Gennet  ገነት

Himmel / Luftraum  = semai, semaiat  ሰማይ፣ሰማእታት

Hoffnung, tesfa = ተስፋ

Hose = sire  ስረ

Hund = Kelbi ቀልቢ

Hunger, Ich bin Hungrig  = Temye  ጠምየ

Huhn = derho  ደርሆ

Husten Seal  ሰዓል

Husten, Ich habe Husten = Seal hamime  ሰዓል ሓሚመ

Hyäne = zibie ዝብእ


I


Ich – Ane  ኣነ

Ich werde Sie segnen = Tebarek!  ተባረኽ

IMbwaa ! = (Redewendung, wird meist verwendet in Schock Situationen. Dies in jeglicher Hinsicht.   እምባእ


J


Ja = uwe እቨ

Jahr = amet; Jahre = ametat ዓመት፣ዓመታት

Januar = Tiree  ትር

Jetzt = Hidji  ሕጅ

Juli = Hamle ሓመለ

Junge = Wedi  ወዲ

Juni = Sene ሰነ


K


Kaffee = Bun  ቡን

Kakerlake = dudu’e  ድዱዕ

Kalt = Kuri  ቁሪ

Kalt, Es ist sehr kalt geworden = Kuri ember koynu  ቁሪ እምበኣር ኾይኑ

Kamel = Gemel  ገመል

Kartoffeln = dinish  ድንሽ

Katze = Dimu   ድሙ

Kehle = Gororo ጎሮሮ

Kind = kola ቆልዓ

Kirche = Betekrystan  በትኽሪስቲያን

Kind = Kola ቆልዓ

Knie = Birki  ብርኪ

Kommen Sie rein! = Etewu  እቶዉ

Kondition = Kunetat ኹነታቲ

Kontinent = Ahgur ኣጉር

Kopf = Riiessi  ርእሲ

Kopftuch / Kopfbedeckung = netzela  ነጸላ

Körper = Akalat   ኣኻላት

Köstlich, Lecker (vom Essen) = t’ium t’ium  ጥዑም

Krähe (bird) = kura’e ቁራ

Krokodil = harges ሓርገስ

Küche = kischine  ክሽነ

Kühl = Ckuri  ቁሪ


L


Land = Hager  ሃገር

Land, Ich bevorzuge mein Land = Adey yihsheni  ዓደይ ይሕሸኒ

Läuse = Kumal  ቁማል

Lecker, Lecker (vom Essen) = t’ium t’ium  ጥዑም

Lehrer = Memhir መምህር

Lobe den Herren = Egziabhier ymesgen  እግዛብሀር  ይመስገን

Löwe = Anbesa ኣንበሳ

Löwin = Waero ዋኣሮ


M


Mädchen= Gual ጓል

Mai = Ginbot ግንቦት

Mahl / Essen = meadi  መኣዲ

Mann = Sebay ሰብኣይ

März = Megabit መጋቢት

Maulheld/(in), Angeber/(in), Prahler/(in) = Hadadi/t  ሓዳዲ/ት

Meer / Meere = bahri, bahrtat  በሓሪ፣ባሕሪታት

Mensch = Seb ሰብ

Messer = Kara ካራ

Milch = Tzebah ጸባ

Mir geht es Gut? = Tsebuk ጸቡቅ

Mittagessen, Mahlzeit = Bruk misah  ብሩኽ  ምሳሕ

Mittagessen, Wie war Ihr Mittagessen? = Misah kemey nieru?  ምሳሕ  ከመይ ኒሩ?

Mittagessen, Was haben Sie gegessen? = Misah entay nieru? ምሳሕ  እንታይ  ነሩ

Mittagessen, Wer hat das Mittagessen zubereitet? = Misah men serihwo? ምሳሕ መን ሰሪሑዮ

Mittwoch = Robuh  ሮቡዕ

Monat= Werhi, awarh  ወርሕ፣ኣያርሕ

Monate eines Jahres = Awarh nay Amet ኣያርሕ ናይ  ዓመት

Montag = Soni ሰኑይ

Morgen, Guten Morgen= Kemey hadirki/a?  ከመይ ሓድርኪ/ካ

morgen = Tsibah ጽባሕ

Moschee = Mesgid መዚግድ

Moskito = Tantu ጣንጡ

Mutter = Ade  ኣደ


N


Nachbar = Gorebet  ጎሮበት

Nachbarschaft = Gezawti  ገዛውቲ

Nächste Woche = Zimetzi  somun  ዝመጽእ ሶሙን

Nacht, Gute Nacht = Bruk leyti  ብሩኽ  ለይቲ

Nacht, Gute Nacht/(feminin!)/(plural!) = Dehan hider/i/u ደሓን  ሕደር/ሪ/ሩ

Name = shim  ሽም

Nase = Afincha  ኣፍንጫ

Nashorn = Harsh  ሓርሽ

Neues Jahr, Frohes neues Jahr. = Rhus hadsh Amet  ረሑስ ሓዲሽ  ዓመት

Nilpferd = Gumarie ጉማሪ

November = Hidar  ሕዳር


O


Ochse = Bihray  ብዕራይ

Ohr = Ezni እዝኒ

Oktober = Tikimti  ትቅምቲ

öl = Zeyti  ዘይቲ

Onkel = Hawiaboy (von Vater); Akoy (von Mutter)  ሓቮቦይ፣ኣኮይ

Orange = Aranshi  ኣራንሺ

Ozean = wikianos  ውቅዓኖሰ


P


Papier = Wereket ዌረቀት

Pfeffer = Gue  ጉዕ

Pferd = Feres  ፈረስ

Pink = lila  ሊላ

Pirate = Shifta  ሽፍታ

Python / Pythonschlange= gebel  ገበል


R


Ratte / Maus = anchwa  ኣንጨዋ

Raupe = Abachegora  ኣባጨጎራ

Rind = lam  ላም

Rot = kejihh  ቀይሕ


S


Samstag = Kedam  ቀዳም

Salat = Selata  ሰላታ

Salz – chew  ጮው

Satt (= Ich bin satt. Vielen Dank. Gott sei gesegnet) = Tsegibe, Temesgen Amlak  ጸጊበ፣ ተመስገን ኣምላኽ

Schmetterling = Sibmiali�E  ዝበምኣለ

Schaf = begi�e  በግዕ

Schal / Tuch = netsela  ነጸላ

Schildkröte = Aba gobye  ኣባ ጎብየ

Schlange = temen  ተመን

Schwarz = tselim  ጸሊም

Schwein = Hashema  ሃሸማ

Schwester = Hafti ሓፍቲ

Sie (Singular!)= Nissa ንሳ

Sie (Plural!) = Nissom  ንሶም

Sieg, Du siegst! = MeIhwat.   ምእዋት

September = Meskerem  መስከረም

Spinne = sariet  ዛሪእት

So ist es nicht! = Ayfal, aykonen  ኣይፋል፣ኣይኮነን

Song, Ich denke dieser Song ist gut. = Tiemti derfi ya.  ትዕምቲ ደርፊ ኢያ

Song, Guter Song = Tsibikti derfi eya  ጽብቅቲ ደርፊ ኢያ

Sonne, The = Tsehay ጸሓይ

Sonntag = Senbet ሰንበት

Stadt = Ketema  ከተማ

Stadt = Hawsi ketema  ዓዲ

Stiefel (Offene Schuhe hauptsächlich verwendet in Sawa[Eritrea]) = kongo  ኮንጎ

Stirn = Ginbar  ግንባር

Suppe, Fleischsuppe = Tsebhi siga ጸብሕ ስጋ

Suwa ( hausgemachte Bier ) = Suwa  ስዋ


T


Tag = Mealti, Ketri; Tage = Mealtat  መዓልቲ ፣ መዓልታት

Tag, Wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag = Bruk mealti ብሩኽ መዓልቲ

Tag, Wie war dein Tag? = Kemey wielki? (wielka, wird nur bei Masculin verwendet) ከመይ ውዕልኪ/ውዕልካ

Tage der Woche = Mealtat nay semun መዓልታት ናይ ሰሙን

Tante= Amo (aunt from father side); Hatne (aunt from mother side)  ኣሞ   ሓትነ

Tee = shahi  ሻሂ

Teufel, – seytan ሸይጣን

Tiger = nebri ነብሪ

Tomaten = komidere ኮምደረ

Treffen,  Nett dich getroffen zu haben. = Tsibuk Liela  ጽቡቅ ለላ

Tsebel (heiliges Sand) = Tsebel  ጸበል


U


übermorgen = Dehri tsebah  ድሕሪ ጽባሕ

Uhr = seat  ሰዓት

Und = n  ን

Uns geht es gut? = Dehan ena  ደሓን እና


V


Vater = Abo  ኣቦ

Verrückt, Oh mein Gott, ich denke er wird verrückt = Wey gud, abidu

ember  ወይ ጉድ ዓብዱ

Verschwinde!/(feminin) = kidi ske rehak/i  ኪድ ስከ ረሓቂ

Viertel / ein viertel 1/4 = Ribie  ርብዒ

Vogel = Chiru (birds = cheraru)  ጭሩ

Vor, Vor ein paar Tagen = Kedmi kurub qenyat ቅድሚ  ኩሩብ  ቅነ

Vorgestern = Bkdmi timali  በክድሚ ትማሊ


W


Wal = Aassa nebari  ዓሳ ነባሪ

Wancha = ein (suwa) Becher  ዋንጫ

Wasser = Mai  ማይ

Weihnachten, Frohes Fest = Rhus beal lidet  ርሑስ በዓል ልደት

Weihnachten, Wünsche dir und deiner gesamten Familie Frohe Weihnachten= Rhus

beal lidet niakan nbimulu bietesen  ርሑስ በዓል ልደት ነኣኻን ንብሙሉእ ቢጸን

Weiss = tzaeda ጸዓዳ

Welt = Alem ዓለም

Wie geht es dir? = Kemey aleki/a? ከመይ ኣለኺ/ኻ

Willkommen = ዕንኳዕ ብደሓን መጻኹም

Windpocken = Fromay ፍሮማይ

Wir = Nihhina  ንሕና

Wetter =  ኹነታት ሰማይ

Wo = Abey ኣበይ

Wo bist du(feminin!)? = Abey alekhi? ኣቨይ አለኻ

Wo warst du (feminin!)? = Abey tsenikhi?  ኣቨይ ጸንሕካ

Woche = Semun; Weeks = Semunat  ሰሙን፣ሶሙናት

Wohin gehst du/(masculin!)? = Nabey tikeyd aleki/a?  ናበይ ቲከዲ ኣለኺ/ኻ

Wolf = Tekula ተኹላ

Wind, ንፋስ

Wunsch, Ich Wünsch dir = Minyot ምኒዮት

Wünsche, Gute Wünsche = Senay minyot!  ሰናይ ምኒዮት

Wütend = hariku (m); harika (f) ሓሪቃ   ሓሪቁ


Z


Zahn = Asnan  ኣስናን

Zähne = Sini’i ስኒ

Zebra = Adgi bereka  አድጊ በረኻ

Zeit = gezee ግዘ

Ziege = Tel  ጠል

Zone = Zoba ዞባ

Zucker = Shukor ሽኮር

Zu letzt  = Mewedaetius … metsia ambear? መወዳእቱስ…… መጺኣ   እመበር

Zunge = Melhas  መልሓስ

Zuria (Traditionelle Kleidung der Frauen. ) = Zuria ዙሪያ

Zwiebeln = Shigurti ሽጉርቲ