Tigrinja Wörterbuch

 

Geez-Software für Windows, Android, Linux, Mac, Apple und Iphone Download GeezIME 

 
 

Fidel- AlphabetDeutschትግርኛ – TigrinyaTigrinya auf Lateinische Zeichen
A – ኣ
AbendምሸትMischet
Adjektivኣድየክቲቭ ማለት ብልክዕ መጸውዒ ነገራት ማለት እዩ ከም ንኣብነት ደር፥ዲ፥ዳስ-der-die-das ወይ ኣይን፥ ኣይነ-ein-eineAdjective malet bilikiie metsewiieh negerat malet eyu kem Niabinet „der, die, das“ wey „ein, eine“
AdlerንስሪNisri
AffeህበይHibey
AlphabetፍደልFidel
alsከምKem
am ኣብዝኣ ወይ ን-፥ ንኣብነት ኣብዝኣ ገረብ፥ ኣብዝኣ ገዛ። ን-ዕለት ፲፩ መስከረም፥ ን-መዓልቲ abzia wey n-, Niabinet Abzia Gereb „am Baum“ wey abzia Geza „am Haus“. N-Ilet 11 Meskerem „am 11 September, N-Ilet Mealti „am Tag“
AmeiseጻጸTsatse
Amputiertቆረጸ፥ ሱንኩል Qoretse, Sunkul
Amtቤት ጽሕፈትBet Tsihfet
an ኣብ፥ ልዕሊab, lieli
Angeber, MaulheldሓዳዲHadadi
AngstፍርሒFirhi
AnscheinምምሳልMimsal
AntilopeተለቢዱTelebiedu
AnwaltጠበቃTebeqa
Apfelቱፋሕ፥ ሜለTufah, Melee
AprilሚያዝያMiyazia
ArbeitስራሕSrahh
Arbeitsamtቤት ጽሕፈት ናይ ስራሕBet Tsihfet Nay Srah
Asozialስድነት፥ ምስ ማሕበር ዘይሳማማዕSidinet, Mis Mahber Seysemamah
Asthmaኣዝማ፥ ሕማም ምትንፋስAssma, Himam Mitinfas
auchእውን, ድማ, እንተላይ, ኣብ ልዕል'ዚ Ewun, Dima, Intelay, Ab lieli'zi
aufኣብ ልዕሊab lieli
AufassungርእይቶRiieto
Aufgabe መዚ, ዕዩ, ስራሕ Mezi, Eyo, Srah
AugenዓይኒAyni
Augenblickእዋን, ግዜ, ቅጽበት Ewan, Gize, Tizbit
AugustነሓሰNehase
Ausbildungልምምድ, ምድላው, ታዕሊም Limimid, Midlaw, Taalim
Ausländerbehördeቤት ጽሕፈት ስደተኛBet Zihfet Sidetenya
Autoማኪና፥ ኣርባዕተ እግሪ መንቃሰቅሲMakina,
B – በ
BackeምዕጉርቲMigurti
Backenሰንከተ, ኣብሰለ Senkete, Absele
Bananeሙዝ፥ ባናናMuss, Banana
BärዲቢDibi
BauchከብዲKebdi
Bauarbeiterናይ ህንጻ ሰራሕተኛNay Hintsa Serahtena
BehindertስንክልናSinkilina
BehinderungሱንኩልSunkul
BelesበለስBeles
BescheidenheitትሕቲናTihtina
BeschlussውሳነWisane
BeschneidungምኽንሻብMikhinshab
Beschnittenተኸንሸበ፥ተኸንሽባTekenshebe, Tekenshiba
BesserይሓይሽYehayish, „Bei Fragen Wie geht es dir? Geht es dir gut?“
Besserምኽረት የውሪደልካMihret Yewridelka, „Möge es dir besser gehen?“
BessofenerስሰኽራምSekram
Betreuerሓጋዚ ሰራሕተኛHagazi Serahtena
Betrunkenሰኺሩ – ሰኺራSekiru (männlich) – Sekira (weiblich)
BierቢራBira
Bier – TraditionellስዋSuwa, „Im Geschmack ähnelt es dem deutschen Warsteiner bzw. Becks Bier, deshalb bevorzugen viele Eritreer diese deutschen Biersorten.“
BirneፐረPere
Bitteበጃኻ – በጃኺBedjakha – Bedjakhi
BlauስምያዊSemyawi
BlindarmቤንቲሽተBentishinto
Blume / BlumeዕምባባEmbaba
BlutደምDem
BlutungenኣደዳትAdetat
BodenመረትMeret
Böser Hundሕማቅ ቀልቢHimak Kelbi
BrotባኒBani
Brot – TraditionellዕምባሻHimbasha
BruderሓወይHawey
BrustጡብTub
Brustkrebsጡብ ካንሰርTub Kanser
C – ሰ
ChamäleonነፋሕቶNefahito
ChristክሪስቲያንKristiyan
ChaosዕግርግርIgirgir
D – ደ
Dame (unverheiratet)ወዘሪትWezerit
Dame (verheiratet)ወዘሮWezero
DarmመዓንጣMeanta
DiesኢዚIzi
DieseእዝኣIzia a
DieserንሱNisu
DezemberታሕሳስTahsas
DienstagሰሉስSelus
Dolmetscherኣስተርጓማይ፥ ኣስተርጓሚ፥ ቱርጁማንAsterguamay, Asterguami, Turjuman
DonnerstagሓሙስHamus
Dorfገጠር፥ ዓዲGeter, Adi
Durstigጽሙእ፥ ዝጸምእTsemuie, Zitsemih
E – ኤ
Eierኣንቋቝሖ Enqoqho
EidechseጠበቅTebeq
ehrlichቅኑዕQinuue
einsamበይኑBeynu
EimerሳንከሎSankelo
ElefantሓርማዝHarmas
EmotionስምዒትSimiiet
EntschuldigeኣይትሓዘለይAytihaziley
Entschuldigen Sie!ከሸጊረኪ / ከሸጊረካKeshegireki (weiblich) / Keshegireka (männlich)
ErንሱNissu
ErdnussፉልFul
ErsterቀዳማይKedamay
Erwachsenerዓቢ ሰብAbi Seb
erwähnenጠቐሰ፥ ሰመየ፥ ረቚሐTeqese, Semeye, Reqihu
EselኣድጊAdgi
EssenመግቢMegbi
EssigኣሸቶAsheto
F – ኤፍ
Fabelhaftኣዝዩ ደስ ዝብለካAziu Des Zibleka
Fachፍሊ ዝበለ ዓይነት መጽናዕቲ ወይ ትምርቲFili Zibele Aynet Metsnaaeiti wey Timirti
Fahrradብሽክለታ(ግዝኣት ጥልያን)፥ ዓራቢያ ሸታንBishkleta, Arabiya Shetan
FangenምሓዝMihaz
Fantastischኣዝዩ ደስ ዝብለካAziu Des Zibleka
FarbeሕብሪHibri
FarbenሕብሪታትHibritat
Faulሃካይ፥ ህኩይHakay, Hikuy
FeiertagበዓልBeal
Feiertag (Wie war dein Feiertag?) በዓል ከመይ ነሩBeal Kemey Neru
Feiertag (Frohe Feiertage)ርሑስ በዓል ይግበረልናRhus Beal Yegberelna
FeigeፈራሕFerah
FeldመዳMeda
Feld, unser FeldመዳናMedana
Fensterሞስኮት፥ ፍኒስትራMoskot, Finistra
FestንግደትNgdet
Fettስቡሕ ፥ ስብሒSibuh, Sibhhi
FindenምርካብMirkab
FingerኣጻብዕቲAtsabihti
FirmaትካልTikal
FischዓሳAssa
Fisch suppeጸብሕ ዓሳTsebhi Assa
Fledermausመንካዕ Menqah
FleischስጋSiga
Fleisch soseeጸብሕ ስጋTsebhi Siga
FliegeሃመማHamema
FlugzeugነፋሪትNefarit
FrauሰበይቲSebeyti
FreitagዓርቢArbi
FreudeሓጎስHagos
FriedenሰላምSelam
FrohሓጎስHagos
Fröhlichkeitሕጉስ Higus
Froschእንቁሮያብ, እንቍርዖብ Enqurojab, Enquriyob
Frühstückቁርሲ, ቍርሲ Korsi, Kuirsi
Frühstück, „ Wie war dein Frühstück?“ቁርሲ ከመይ ነሩ?Korsi Kemey Neru
FuchsወቃሪያWeqariya
FundamentመሰረትMeseret
FürNi
FürsorgeምሕላይMihlay
FussኢግሪIgri
FussballኩዕሶKuisso
G – ገ
GalleሓሞትHamot
Gansማይ ደርሆMay Derho
GebärmutterማህጽነትMahzinet
Gebäudeህንጻ፥ ቤት፥ ገዛHintsa, Bet, Geza
GebenምሃብMihab
Geburtstagዓመት ልደትAmet Ldet
Gedenkenዝኽሪ ሰማዕቲZikri Semaaiti
GedichtግትሚGitmi
GefühleስምዒትSimiiet
gefundenተረኸበTerekhebe
gegenኣንጻርAntsar
gegnerጸላኢTselaii
Geh, gehe zuምኻድMikhad
GehirnሓንጎልHangol
Geht es euch gut?ደሓን ድኹምDehan Dikhum
Gemeinsamብሓንሳብ፥ ብሓንሳብBhansab, Bhansaai
GemüseሓምልቲHamilti
Genauልቅዕliqih
GelbብጫBitsha
GelbfieberዓሶAisso
GerechtigkeitፍትሒFithi
Gerichtቤት ፍርዲBet Firdi
GesässማዕኮርMaekor
Gesegnet / Frohርሑስ Rhus, Rihus
GeschlechtጾታTsota
Geschlechtsverkehrስጋዊ ርክብ፥ ሰክስSigawi Rikib, Seks
GesetzሕጊHigi
GesternትማሊTimali
Getränke (alkoholisch)መስተMeste
Getränke (soft)ለስላሰleslase
GewonnenምዕዋትMiiewaat
Gib mirሃበኒ፥ ሃበናHabeni, Habena
GiraffeዘራፍZeraf
GlasብከረBikere
GlühlampeኣምፑልAmpul
GottኣምላኽAmlakh
Gott, Dank Gottጎይታ፥ ምስጋና ንጎይታGoyta, Misgana Goyta
Gottseidank ኣምላኽ ይመስገንAmlakh Yemesgen
Grammatikስዋስዉ Siwaswu
GrassሰዓሪSeare
GrasshüpferዓንበጣAnbeta
Grauሕብሪ ኣንጭዋHibri Antshwa
Gross ዓቢAabi
GrossmutterዓባየይAbayey
GrossvaterኣቦሓጎይAbohagoy
GrünቀተልያKetaliya
GrundምኽንያትMikhniyat
gründenተከለTekele
GrundungመሰረትMeseret
Gut, Ich hoffe es war gutጽቡቅTsubuk
Gute NachrichtenብስራትBisrat
Gute Reiseሰላም መገሻ ይግበረልኩምSelam Megesha Yegberelkum
Guten Tag?ሰላም መዓልቲSelam Mealti
Guter Hundንፉዕ ከልቢNfuh Kelbi
H – ሃ
HaarጮግሪTshogri
HalbፍርቂFirqi
HalsክሳድKisad
HamawtiሓማውቲHamawti
Hand / HändeኢድId
Handwerkerብእዱ ዝሰርሕ ሰብኣይBiiedu Ssiserih Sebay
Hammerምድሻ፥ ማርተሎMidisha, Martelo
Harmonieስምምዕ, ኣሳዝቦ Simimiee
HaseማንቲለMantile
Hauptstadtዋና ከተማWana Ketema
HausገዛGeza
Hausbesitzerዋና ቤትWana Bet
HerrኣቶAto
HerzልቢLibi
HeuteሎሚLomi
HexeቶንቃልትTonkalit
HimmelሰማይSemay
Hirseማሸላ፥ ዳጉሻMeshela, Dagusha
HoffnungተስፋይTesfay
HonigመዓርMeaar
HoseስረSire
HubschrauberሄሊኮፕተርHelikopter
Hundከልቢkelbi
HungerትምየትTimyet
HuhnዶርሆDerho
HustenሰዓልSeaal
HyäneዝብኢSibiie
I – ኢ
IchኣነAne
Ich werde Sie segnenኣነ ከባሪኻ እየAne Kebarikha Eye
Im ኣብAb
Imbwaa!እምባእDies ist eine überaschende Reaktion
Inኣብ ውሽጢ, ናብ Ab Wishti, Nab
innenውሽቲWishti
J – ዮት
JaእወUwe
Jahr, Jahreዓመት፥ ዓመታትAmet, Ametat
JagenሃደነHadene
JägerሃደናይHadenay
JanuarጥሪTiri
JawohlሓራይHaray
Jedenንዝኾነ፥ ንኹሉNsikone, Nikulu
JetztሕጂHidgi
JuliሓምለHamle
JugendመንእሰይMenisey
JugendlicheመንእስያትMenisiyat
JungeወዲWedi
JuniሰነSene
K – ካ
KaffeeቡንBun
KakerlakeድዱዕDiduh
KaktusfeigeበለስBeles
KaltቁሪQuri
Kalt, Es ist sehr kalt geworden.ቁሪ ኾይኑናQuri Koynuna
KamelገመልGemel
Kampfምቅላስ፥ ቃልሲMiklas, Qalsi
KanoneመድፍዕMedfih
KaputtተሰበረTesebere
KartoffelnድንሽDinish
Kastenሳጹን, ሳንዱቕ, ባኮ, ታኮ Satsun, Sanduq, Bako, Tako
KatzeዱሙDumu
kaufenምግዛእMigzaai
kaumሳሕቲSahti
Kehleጎሮሮ፥ ጎረሮGororo, Gorero
KehrbesenመኾስተሪMekhosteri
KesselበራድBerad
KichererbseዓተርAter
KindቆልዓKolaa
KircheቤተክርስቲያንBetekristiyan
Klingelጭር መበሊTshir Mebeli
Klosterደብሪ፥ ገዳምDebri, Gedam
KnieብርኪBirki
Kochenስራሕ መግቢSerah Megbi
Kommen Sie rein!ኣተዊ(feminin)፥ እተው(masculin)፥ እተዉItejwi, Itejwu, Iteujw
Kommision
KonditionውዕልWuul
könnenምኽኣልMikhal
Kontinentክፍሊ ዒለም Kifli Alem
KopfርእሲRiisi
Kopftuch / Kopfbedeckungሻርባ ናይ ርእሲSharba Nay Riisi
Körperነብሲ, ኣካላት, ኣካል Nebsi, Akalat, Akal
Köstlich, Lecker (vom Essen)ጥዑምTium
KraftሓይሊHayli
Kräheኳኽ፥ ነቀወ, ኳዅ Kuah, Neqew, Kuahu
Krank ሕማምHimam
Krankenhausቤት ሕክምና፥ ሆስፒታልBet Hikimina, Hospital
Krankenschwesterሓጋዚት ዶክቶር፥ ሲስተርHagazit Doktor, Sister
Krebsዓይነት መንሽሮ፥ ካንሰርAynet Mentshero, Kanser
KrokodilሓርገጽHargets
KücheክሽነKiShine
KühlዝሑልZihul
L – ለ
LandሃገርHager
Land, Ich bevorzuge mein Land.ሃገር፥ ኣነ ንሃገረይ ይፈቱHager, Ane NiHagerey Yefetu
LangነዊሕIn Bearbeitung
LängeንውሓትIn Bearbeitung
LäuseቁማልQumal
Laufenጎየየ, ጐየየ, መርሐ, ኣካየደ Goyeye, Guiyeye, Merhe, Akayede
Lebenሂወት፥ ህይወት፥ ናብራHiwet, Hiywet, Nabra
Leberጸሊም እብዲ፥ ከብዲTselim ebdi, kebdi
Leckenለሓሰ፥ ኣልመጻLehase, Almetsa
LeckerጥዑምTium
LehrerመምህርMemhir
Lenkenመርሐ፥ ዘወረMerhe, Zewere
LichtልጪLitshi
LiebeፍቅሪFiqri
LiebenምፍቃርMifqar
Liegenበጥ በልBet Bel
LKWመኪና ጽዕነት፥ ካምዮንMekina Tsiinet, Kamijon
Lobe den Herrenምስጋና ን ኣምላኽMisgana Amlakh
Lockerፎክስ ሰብ፥ ቀልቲፉ ዘይሓርቕ ሰብFokis Seb, Qeltifu Zeyhariq Seb
LöweኣንበሳAnbesa
LöwinዋኣሮWaäro
LungeሳንቡእSanbuie
LutschenምልሓስMelhas
M – ኤም
MädchenጓልGual
MaiግንቦትGinbot
Mahl / Essenምሳሕ፥ መግቢMisahh, Megbi
Mahnwacheዝክሪ ብሓባርZekhri Bihabar
Malerለማጻይ Lematsay
MalenስኣሊSiieli
Mangelስኣነ፥ ጎደሎ፥ ጉድለት፥ ስእነት፥ ዋሕዲSiane, Godelo, Gudlet, Siienet, Wahdi
MannሰብኣይSebay
MärzመጋቢትMegabit
Maulheld / Angeberርኣዩኒ በሃሊ, ተጀሃሪ Reayuni Behali, Tedehari
Medizinሕክምና, ፈውሲ, ትምህርቲ ሕክምና Hikimina, Fewsi, Timirti Hikimina
MeerባሕሪBahri
MeereባሕሪታትBahritat
Mehrዝያዳ፥ ምውሳኽZiyada, Miwisakh
MelkenምሕላብIn Bearbeitung
MengeብዝሒBizhi
Menschሰብ፥ ናይ ሰብ፥ ወዲ ሰብSeb, Nay Seb, Wedi Seb
MenschenhandelሳምሰርቲSamserti
MesserካራKara
MilchጻባTseba
Mir geht es gut!ጽቡቅ ኣለናTsibuq Alena
MittagessenምሳሕMisahh
MittwochሮቡዕRobuh
MögenምፍታውMifitaw
MolligዳምቡጭDambutsh
MonatወርሒWerhi
MonateኣዋርሕAwarih
MontagሰኑይSenuy
MorgenጽባሕTsibah
MoscheeመስግድMesgid
MoskitoጣንጡTantu
MunitionጥትTiit
MutterኣደAde
N – ኤን
NachbarጎሮቤትGorebet
Nachbarschaftእንዳ ጎሮቤትEnda gorebet
Nächste Wocheትመጽእ ዘላ ሶሙንTimetsih Zela Somun
NachtለይቲLeyti
Nachtschichtናይ ለይቲ ስራሕNay Leyti Srah
NagelጽፍሪTsifri
NägelጽፍሪታትTsifritat
Naivንኹሉ ከይፈለተ ዝኣምን፥ ፎክስ መንፈስNkulu Keyfelete Ziamen, Fokis Menfes
NameሽምShim
NaseኣፍንጫAfintsha
NashornሓርሽHarish
Neinኣይፋል፥ ኖእ፥ ኖኖእAyfal, No, Nonoie
NehmenምውሳድMiwisad
Neu ሓድሽHadish
Neugierigህንጡይ፥ ወጣም፥ ህዉኽHintuy, Wetam, Hiwukh
Neues Jahrሓድሽ ዓመትHadish Amet
NichtኣይኾነንAykhonen
NilpferdጉማሪGumari
nochተወሳኺ፥ እንተዘየሎTewesakhi, Intizeyelo
Nomenፈለማ መግለጺ ስም ናይ ዝኾነ ነገራትFelema megletsi sim nay zkhone negerat
NovemberሕዳርHidar
Nurበይኑ፥ ጥራይBeynu, Tiray
O – ኦ
Objektተቓወመ, ነገር, ኣቕሓ, ዕላማ Teqawme, Neger, Aqha, Elama
ObstፍሩታFruta
OchseብዕራይBehray
OhrእዝኒIzni
OktoberጥቅምቲTiqimti
ölዘይቲSeyti
OnkelኣኮAko
OpaኣቦሓጎይAbohagoy
OrangeኣራንሺArantshi
Organeውሽታዊ ኣካላት፥ ኦርጋንWushtawi Akalat, Organ
Ozeanውቅያኖስ, ዓቢ ባሕሪ Wuqjanos, Abi Bahri
P – ፐ
Panneሓደጋ፥ ብብዝሒ ኣብ ሓደጋ ማኪና ከም ቃል ይትቀምHadega, Bibizhi ab Hadega Makina Yetiqem
PanzerታንኪTanki
PapierዌርቀትWerket
Palmenስየ፥ ከብዲ ኢድ፥ ገናዕ፥ ዓርኮብኮባይ፥ ገረብ ተምሪSiye, Kebdi Id, Genaai, Arkobkobay, Gereb Temri
Papstሊቀ ጳጳሳት, ጳጳስ Liqe Papasat
Penisመሺኒት ናይ ሰብኣይMeshinit nay Sebay
Pennerዘይረብሕ ሰብ፥ ኰለል በለ Zeyrebih Seb, Kolel Bele
Pfefferበርበረ, በርበረ ጸሊም, ፐፐሮኒ Berbere, Berbere Tselim, Peperoni
PferdፈረስFeres
Pimmelመሺኒት ናይ ሰብኣይ
PinkሊላLila
PirateሽፍታShifta
Pistoleሽጉት
Python / PhythonschlangeገበልGebel
Planመደብ፥ መደብ ዕዮMedeb, Medeb Iyo
Planungምህናጽ መደባትMihinats Medebat
PolitikፖሊቲካPolitika
Pommes fritesቺፕስ፥ ፍረንች ፍራይስChips, French Fries
Präsentationመግለጺ ምርኢት ብፕሮጀክተርMegletsi Miriiet Bprojektor
PriesterቀሺKeshi, Qeshi
Produkteፍረ ዕዮ፥ ፍረ ምድሪFire Iyo, Fire Midri
ProgrammIn BearbeitungIn Bearbeitung
Prostituierteሻርሙጣ፥ ርክብ ምስ ሰባይ ትፍጽም ሰበይቲ ብሰልዲSharmuta, Rikib Mis Sebay Tifsim
R – ኤር
Racheሕነ, ሕነ ምፍዳይ, ሕነ ፈደየ Hine, Hine Mifday, Hine Fedeye
Ratte / MausኣንጨዋAntshwa
Rat ምኽሪMikhri
Raupeኣብ ጨጎራAb Tshegora
RegelስርዓትSerhaat
Regenዘነበ, ዝናብ, ማይ ሃረመ Senebe, Zinab, May Hareme
RegenschirmጽላልTsilal
Reifenማኪና ጎማMakina Goma
ReinigungጽርየትTsiryet
ReissሩዝRusss
RichterፈረዳይFereday
Richtungመሓበሪ፥ መምርሒMehaberi, Memrihi
Rindስጋ ከብቲ, ስጋ ብዕራይ Siga Kebti, Siga Behray
Roggenኣጃ፥ ስርናይAdja, Sernay
RollstuhlIn BearbeitungIn Bearbeitung
RotቀይሕKeyh
RufenምጽዋዕMitziwah
Rufmordምጽላም፥ ብዛዕባ ሰባት ሕማቅ ምዝራብMitsilam, Bzahba Sebat Himak Mizirab
S – ኤስ
SaftጁስDjus
Samenፈሳሲ ናይ ሰባይ፥ ብሕክምና ኣብ ርክብ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፍጠርFesasi Nay Sebay, Bihikimna Ab Rikib Nay Sebayn Sebeytin Zifiter
Samenቅርኒብ እኽሊ፥ ፍረQirnib Ikhli, Fire
SamenkornእኽሊIkhli
Sammelnምእካብ፥ ኣዋህለለ፥ ኣከበMiikab, Awahilele, Akebe
SamstagቀዳምQedam
SandሑጻHutzah
SalatሳላጣSalata
SalzጮውTshoiw
SängerደረፋይDerefay
Sattምጽጋብ፥ ጸግበMitsgab, Tsegibe
SatzungፍቅደFiqide
Schmetterlingጽምብላሊዕ Tsemblaliie
SchafበግዕBegih
Schal / TuchሻርባSharba Nay Riisi
SchamሕፍረትHifret
SchämenምሕፋርMihifar
SchattenጽላሎትTsilalot
Scheideሰገባ, እንዳ ጕራደ፥ መሽኒት ናይ ጓል ኣንስተቲ ወይ ጓልSigeba, Enda Guirade, MeShinit Nay Gual Anisteti wey Gual
Scheidenምፍታሕ፥ ምፍሊላይMiftah, Mifililay
Scheinባጠራ Batera
SchildkröteጎቢየGobiye
Schlafzimmerመደቀሲ፥ ክፍሊ ገዛ መደቀሲMedeqesi, Kifli Geza Medeqesi
Schlangeተመን፥ ገበልTemen, Gebel
SchwangerጥንስቲTinisti
Schwangerschaftእዋን ጥንሲEwan Tinsi
SchwarzጸልምTselim
SchweinሓሸማHashema
SchwerከብድKebid
Schwesterሓፍቲ፥ ሓፍተይHafti, Haftey
SchauspielerተዋሳኣይTewasaaiy
Schönጽቡቅ፥ ደስ ዝብለካTsibuk, Des Zibleka
Schonenምድሓን፥ ምሕላይMedhan, Mihlay
SchraubeIn BearbeitungIn Bearbeitung
SchraubenzieherIn BearbeitungIn Bearbeitung
SeeleመንፈስMenfes
Sie (Singular!)ንሳNissa
Sie (Plural!)ንሶምNissom
SiegተዓወተTeawet
SeltenሳሕቲSahti
SeptemberመስከረምMeskerem
SpinneዛርአትZariet
Spracheቋንቋquanka
SprechenምዝራብMizrab
StraftatገበንGeben
So ist es nicht!ኮምኡ ኣይኮነንKomiu Aykonen
Sohnወዲኻ፥ ወዲኹም፥ ወዲና፥ ወዲኺWedikha, Wedikhum, Wedina, Wedikhi
SongደርፊDerfi
SonneጸሓይTsehay
SonntagሰንበትSenbet
SorgenተሻቐለTeshaqele
Sozialamtናይ ሓገዝ ቤት ጽሕፈትNay Hagez Bet Tsihfet
StadtከተማKetema
Stiefelነዊሕ ሳእኒ, ዓይነት ሳኤኒ Newih Saini, Aynet Saini
StirnግንባርGinbar
Strandገምገም ባሕሪ፥ ደንደስ ባሕሪGemgem Bahri, Dendes Bahri
Strasseጎደና፥ ጽርጊያGodena, Tsirgiya
StreitባእሲBaisi
SturህልኸኛHilikhenya
SubjektivIn BearbeitungIn Bearbeitung
SuchtወልፊWelfi
Suppeመረቕ, ጸብሒ, ሽርባ Mereqe, Tsebih, Sherba
Suwaስዋtraditionelles eritreisches Bier
T – ተ
TagመዓልቲMealti
TageመዓልቲታትMealtitat
TanteሓትነይHatiney
Tauchenተደርገመ፥ ሓምበሰTedergeme, Hambese
tauschenተለዋወጠ፥ ለወጠ፥ ኣሽረፈ Telewawete, Lewte, Asherefe
TeeሻሂShahi
TelefonተለፎንTelefon
telefonierenምድዋልMidiwal
Tempelቤት መቕደስ፥ ቤት ጸሎትBet Meqdes, Bet Tselot
TeufelሸጣንShetan
Theorieዘይተፈጸመ ሓሳብ፥ ዘይተገበረ ሓሳብZeytefetseme Hasab, Zeytegebere Hasab
TigerነብሪNebri
Tischጠረጴዛ፥ ጣውላTerepessa, Tawla
Tochterጓልካ፥ ጓልኩም፥ ጓልናGualka, Gualkum, Gualna
Toiletteዓይኒ ምድሪ፥ ሽንቲ ቤት፣ መሕጸቢ ቤትAyni Midri, Shinti Bet, Mehtsebi Bet
TomatenኮሚደረKomidire
TonድምጺDimtsi
TraubenወይኒWeyni
TreffenርክብRikib
Trennenፈለየ፥ ፍሉይ፥ ዝተፈለየFelye, Filuy, Zitefeleye
Tsebelጸበልreligiöser Sand
Tuberkuloseሕማም ሳምብእ፥ ቲቢHimam Sambih, Tibi
Tunnelገለርያ, ጕሕጓሕ መሬት, ጋለርያ Gelerya, Guhguah Meret, Galerya
U – ኡ
übergewichtልዕሊ ዓቅሚ ምዛን ዘሎዎLiieli Akmi, Mizan Sselowo
übermorgenድሕሪ ጽባሕDihri Tsbah
UhrሰዓትSeaat
unbewusstከይፈለትና ሃንደበታዊ ነገራትKeyfeletna Handibetawi Negerat
Undከኣ, ድማ, ን-, ኣነን ንስኻን Kea, dma, N, Anen, Nsikhan
undankbarዘይምምስጋንZeymimisgan
undenkbarዘይሕሰብZeyhiseb
Uns geht es gut?ጽቡቅ ኣለናTsibuq Alena
Ungewissዜጠራጥር, ዘይርጉጽ Sseteratr, Sseyriguts
UngefährብገምጋምBgemgam
V – ፋው
Vaginaሰገባ፥ እንዳ ጕራደ፥ ብሕክምና ኣጻዋውዓSegeba, Enda Guirad, Bihikimina Atsawawiaa
Vaterኣቦ Abo
vergebenመሓሪ፥ ይቕረ በለMehari, Yeqre Bele
Vereinሕብረት, ማሕበር ዓያዮ Hibret, Mahber Ayayo
VereinigungማሕበርMahber
Verfassungህንጻ መንግስቲ, ትካል ማሕበር Hitzan Mengisti, Tikal Mahber
Vergleich ምንጽጻር, ምምዝዛንMintsirtsar, Mimsisan
vergleichbarመምዘኒMemzeni
Verletzungመቑስልቲ፥ ማህረምቲ፥ መጒዳእቲ፣ ጉድኣትMeqsilti
Verkehrዚንቀሳቐሳ ማኪናታትZinqesaqesa Makinatat
Vernunftለባም ሓሳባትLebam Hasabat
VerrücktጽሉልTsilul
Verschwinde!(feminin)ጥፍኢ፥ ኪዲTifiie, Kidi
Verschwinde!(masculin)ፍፋእ፥ ክድTifaa, Kid
Versprechenቃሉ ሃበ፥ ተመባጸዐQalu Habe, Temebatseie
VerstandብልሒBilhi
VerteidigerተኸላኻሊTekhelakhali
verzweifeltተጨነቐTetsheneqe
Viertel / ein viertelርብዒRibieh
VogelጭሩTshiru
vonካብKab
VorቅድምኡKidmiu
Vorgesternብቅድሚ ትማሊBiqidmi Timali
Vorhersageኣቀድምካ ምሕባርAqedmka Mihibar
W – ቨ
Was እንታይIntay
Wackelnነቕነቐ, ሓቘነ, ኣንቀጥቀጠ, ነዝነዘ Neqneke, Aqijene, Anqetkete, Nessnesse
WadenዳንጋDanga
Waffeናውቲ ውግእ፥ ኣጽዋር Shegut
1ሓቂhaki
WahrheitሓቀኛHaqenya
Walዓሳ ነባሪAssa Nebari
WaldጫካTshaka
Wandernተዛወረ፥ ኰብለለ፥ ከርተትTessawere, Koblele, Kertet
WannመዓስMeas
WantshaዋንጫSuwa Becher
WasserማይMay
Warumስለምንታይ፥ እንታይ ማለትኩምSlemintay, Intay Maletkum
WechselምልዋጥMiliwaat
Wehenቅድሚ ሕርሲ ዘሎ ስምዕትKidmi Hirsi Sselo Simiiet
WeihnachtenልደትLdet
WeissጸዓዳTseada
Weissbrotጸዓዳ ባኒTseada Bani
WeizenስርናይSernay
WeltዓለምAlem
Wem, Wem gehört das?ናይ መን፥ ናይ መን እዩ እዚ?Nay Men, Nay Men Eyu Izi
Wen ንመንNimen
WennእንድሕርIndihir
Werkzeugመሳርሒ ኣቅሑትMesarihi Akihuut
Wie ከመይKemey
WiesoስለምንታይSilemintay
Wie geht es dir?ከመይ ኣለኹም፥ ከመይ ኣለኻ፥ ከመይ ኣለኺKemey Alekhum, kemey Alekha, Kemey Alekhi
Willkommenእንቋዕ ብደሓን መጻኹምEnqua Bdehan Metsakhum
Wickelnጠቕለለ, ጠምጠመ Teklele, Temteme
WindpockenፍሮማይForomay
Wind ንፋስNefas
WirንሕናNihna
Wirbelsäuleዓንዲ ሕቔ, እሾኽ Andi Hok, Ishokh
WirtschaftቊጠባQuteba
Wetterኹነታት ሰማይKhunetat Semay
WoኣበይAbey
Wo bist du?(feminin)ኣበይ ኣለኺAbey Alekhi
Wo bist du?(masculin)ኣበይ ኣለኻAbey Alekha
Wo warst du? (feminin)ኣበይ ነርኪAbey Nerki
Wo warst du? (masculin)ኣበይ ነርካAbey Nerka
WocheሰሙንSemun
WochenሰሙናትSemunat
Wohin gehst du? (feminin)ናበይ እኺ ትኸይዲNabey Ikhi Tikhedi
Wohin gehst du? (masculin)ናበይ እኻ ትከይድNabey Ikha Tikheyid
Wohnzimmerሳሎን፥ ክፍሊ ገዛ ሳሎንSalon, Kifli Geza Salon
Wolfተኹላ, ተዅላ) Tekhula, Tekhuila
WolkenሰማይSemay
WollenድልየትDilyet
WunschትምንትTimnit
WünscheትምንተይTimnitey
WütendሕርካንHirkan
Wundeቍስሊ, ወግአ, ኣቝሰለ, ኣቑሰለ, ጎድአ Qusli, Wegih, Aquisele, aqusele, Godiee
WurmሓሰኻHasekha
Wüsteምድረ በዳ፥ በረኻ፥ ሳሃራMidre Beda, Berekha, Sahara
Z – ጼት
ZahnሲኒSini
ZähneኣስናንAsnan
ZangeጉጤትGuteet
Zaunሓጹር፥ ተኽሊ ሓጹር Hatsur, Tekhli Hatsur
Zebraኣድጊ በረኻAdgi Berekha
Zehenኣጻዕቲ እግሪ, ኣጻብዕ እግሪ Atsahti Igri, Atsabiie Igri
ZeigenምርኣይMiraay
ZeitግዘGize
Zerstörenጉድኣት, ጐድአ, ኣበላሸወ Gudiat, Godi e, Abalashave
ZiegeበግዕBegih
Zitroneለምንlemin
ZockenጸውታZewta
ZooSsuu
Zoneከባቢkebabi
Zornምሕራቕ፥ ምኹራይMihiraq, Mikhuray
Zuckenሃንደበት ፈጥፈጥ ምባልHandebet Fetfet Mibal
ZuckerሽኮርShikor
Zu letztመወዳእታMewedeata
ZungeመልሓስMelhas
ZwerghirseጣፍTaff
ZweifelhaftዘይእመንZeyimen
ZwiebelnሽጉርቲShigurti
ZuschlagምውሳኽMiwisakh
ZuweisenመደበMedebe
Tigrinya oder auch oft im deutschen als Tigrinisch bezeichnet “Online übersetzer” mit über 600 Vokabeln ein Wörterbuch oder auch im englischen Dictionary für Asylbewerber bzw Migranten, welche jederzeit abrufbar sind für die in Deutschland lebenden Tigrinya Bevölkerung..

Einige wenige Vokabeln sind noch in Bearbeitung!

Gut geeignet für Deutschkurs Anfänger die Probleme haben die einzelnen Buchstaben der deutschen sprache zu lesen und oder zu verstehen. Viele Wörter können neu ankommende Flüchtlinge schnell helfen sich zu integrieren und die Sprache schnell zu erlernen, um eventuelle BAMF bescheide und andere Dokumente von zum Beispiel: Jugendeinrichtung, Familienbetreeung, Ausländerbehörden, Krankenhäuser, Soziale Einrichtungen wie Diakonie oder Caritas behilflich sein.

Eventuell auch sehr hilfreich für dringende medizinische Begriffe ganz besonder in Krankenhäuser oder bei Erkrankungen.